Een Favières vindt u traditionele en hedendaagse aardewerk tentoonstelling, een recreatiecentrum, met een onder toezicht zwembad in een groene en activiteiten en evenementen voor het hele gezin. U kunt de aard van het ontwaken van je 5 zintuigen te begrijpen. Een Gélaucourt, is een prachtige tuin van 900 soorten en Battigny opmerkelijke muurschilderingen dateren uit de zestiende eeuw.Ein Favières finden Sie traditionelle und zeitgenössische Keramik-Ausstellung, ein Freizeitzentrum, mit einem überwachten Schwimmbad in einem grünen und Aktivitäten und Veranstaltungen für die ganze Familie finden. Sie können die Natur des Erwachens von 5 Sinne verstehen. Ein Gélaucourt, ist ein schöner Garten von 900 Arten und Battigny bemerkenswerter Wandmalereien aus dem sechzehnten Jahrhundert.In Favières you will find an exhibition of traditional and contemporary pottery, a leisure base, including a supervised swimming pond in a green setting as well as activities and evenings for the whole family. You will be able to apprehend the nature by the awakening of your 5 senses. In Gélaucourt there is a magnificent garden of 900 species and in Battigny there are remarkable murals dating from the 16th century.A Favières vous pourrez trouver une exposition de poterie traditionnelle et contemporaine , une base de loisirs , comprenant un étang de baignade surveillée dans un cadre verdoyant ainsi que des activités et des soirées pour toute la famille . Vous pourrez appréhender la nature par l’éveil de vos 5 sens . A Gélaucourt , se situe un magnifique jardin de 900 espèces et à Battigny de remarquables peintures murales datant du XVI ème siècle .

Favières et ses alentours